HUISHOUDELIJK REGELMENT

Western Club Winnetou vzw-Stal Allegro Locatie: kattestraat te lichtervelde
  Paardrijden is een fijne sport en moet voor iedereen fijn blijven. Om iedereen en zeker het paard in optimale omstandigheden het paardrijden te laten beleven. Werd dit huishoudelijk reglement uitgewerkt. Bij herhaaldelijk overtreden door ruiter of diens aanhang zal de betrokker ruiter of aanhanger definief geschorst worden uit de club en ons terreinen niet meer mogen betreden. Het huishoudekijk reglement zal ieder lid van onze club een exemplaar van ontvangen en ondertekenen het is ook terug te vinden op onze site. Elk lid of bezoeker is verplicht dit huishoudelijk reglement na te leven.

Doelen

 • - We streven naar een organisatie zonder discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
 • - Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van zijn leden.
 • - Te werken aan een veilige en propere omgeving.
 • - Een open sfeer te creeren waar naar iedereen geluisterd wordt.
 • - Op een gezonde en verantwoorde manier te sporten -open en eerlijkheid is ons hoofddoel


Afspraken

 • -Het domein is voor iedereen toegankelijk na afspraak.
 • -Honden zijn niet toegelaten op ons domein. Enkel eigen honden zijn aanwezig.
 • - Roken is niet toegestaan in de overdekte ruimtes brandgevaar.Roken is alleen toegestaan op de terrasruimte van de kantine en naaste zadelhuisje, de peuken worden gedeponeerd in de daartoe bestemde pot in de grijze kast. Overal anders is er strikt rookverbod. Iedereen heeft het recht andere personen te wijzen op dit feit.
 • - De kantine is toegangkelijk tijdens de lessen, er kan drank aan gekocht worden in de daartoe voorziene frigo de betaling gebeurt onmiddellijk.
 • - Auto’s dienen zoveel mogelijk geparkeerd worden aan de kant van de piste.
 • - Het is niet toegelaten de hondenkooien te betreden.
 • - Personen die zich op het terrein misdragen kunnen aangemaand worden om het terrein te Verlaten.
 • - Ruiters dienen een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen wanneer ze op de manegeterreinen rijden. Ook op wandeling is dit verplicht.
 • - Onze paarden worden omringd met de beste zorgen, aangepaste voeding. Het is dan ook niet toegestaan om de paarden te voederen of lekkernijen te geven.
 • - Paarden en ponys worden niet uitgehaald zonder toestemming door een bevoegd persoon.
 • - Onze paarden en ponys hebben allemaal een western opleiding of dressuur opleiding gekregen die worden dan ook behandeld en gereden volgens de uitleg van instructeur of instructise.
 • - Paarden van andere eigenaars worden met rust gelaten.
 • - Het beplakken, beschrijven of op een andere manier het uiterlijk van de boxen, zadelkasten, wanden enz. veranderen is ten strengste verboden.


Lessen

 • - Lessen kunnen gevolgd worden met onze paarden/ponys maar ook met eigen paard vanaf leeftijd van 4 jaar.
 • - De lessen kunnen gereserveerd worden via onze site www.winnetou.be of www.stalallegro.be.
 • - De lessen dienen 24 uur op voorhand aangevraagd te worden, lessen die later gereserveerd worden zullen niet meer goed gekeurd worden.
 • - De lessen dienen opvoorhand betaalt te worden door middel van overschrijving of 10 beurtenkaart.
 • - Lessen dienen 24 uur op voorhand geannuleerd te worden via ons boekingssysteem. Later annuleren wegens onvoorziene omstandigheden kan enkel per sms op nr. 0483/082924.
 • - Laat tijdige annuleren/niet annuleren zullen aangerekend worden aan de prijs van de voorzien les.
 • - Bij ziekte kan er 2 maal geanuleerd worden de derde keer wordt een doktersbriefje gevraagd anders wordt de les aangerekend.
 • -bij gevaar voor ruiter of paard zal de les door ons geanuleerd worden en wordt de les geannuleerd Betaalde bedrag wordt gebruikt bij de volgende les. (Hagel, wind, gladheid)
 • - Onze piste bevindt zich buiten aangepaste kledij is een aanrader.
 • - Het is verplicht om een ruiterhelm, lange kousen, schoenen met en hak, bij koud weer handschoenen te dragen. Anders zal de ruiter geweigerd worden.


Ruiterhelm

 • - Een ruiterhelm kan bij ons gehuurd worden. Wij vragen 2 euro huurgeld voor gebruik van een ruiterhelm.
 • - Alle ruiters zijn verplicht tot het dragen van een goed passende en aansluitende cap.


Rijden

 • Eenieder is verplicht om de poestplaats proper achter te laten • voor het rijden borstels weg en vloer vegen, mest weg .na het rijden, verzorgen alle spullen op te ruimen vloer vegen, mest weg. • de was en poetsplaats proper achter te laten • de mest van uw paard (waar ook op het terrein) direct te verwijderen • Aangekochte 10 beurtenkaarten worden niet terugbetaalt. • De lessen worden gevolgd in veilige kledij, schoeisel en cap.
 • - De paarden en ponys worden gereden volgens de uitleg van de instructeur of instructies.
 • - De paarden en ponys worden met respect behandeld anders kan dit lijden tot stopzetting van de les.
 • - Bezoekers zijn toegestaan aan de boord van de piste. We betreden de piste niet zonder toestemming, praten niet tegen de ruiters, geven niet zelf les of uitleg aan ruiters en houden het rustig zodat de paarden niet schrikken.
 • Tijdens de lesuren is de lesgever de ennige persoon die les heeft. Personen langs de piste houden hun opmerkingen gericht aan ruters of lesgevers voor zichzelf.
 • - De voeten van de paarden worden voor iedere les en na iedere les uitgekrabd.
 • - Bij het opzettelijk vernielen van materiaal zal dit aangerekend worden.
 • - Paarden dienen correct volgens de regels van de kunst opgezadeld te worden anders wordt de ruiter terug uit de piste gestuurd om dit te corrigeren.
 • - Paarden dienen proper te zijn om les te volgen.


Lessen

 • - Iedere ruiter krijgt een paard toegewezen volgens zijn kunnen.
 • - De les start stipt op tijd.
 • - De ruiter moet 30 min op voorhand aanwezig te zijn om paard te poetsen en op te zadelen.
 • - Er wordt hulp geboden aan de ruiters die nog niet zelfstandig kunnen opzadelen.
 • - Ieder paard en pony heeft zijn eigen materiaal. Daarom is ook verboden om eigen materiaal te gebruiken.
 • - Onze club heeft ook zijn eigen borstels. Eigen borstels zijn niet toegestaan.
 • - De lessen gaan door in onze buiten piste. Alles wordt stap per stap aangeleerd.
 • - De instructeurs staan open voor jullie vragen en sugesties.
 • - De vorderingen kunnen ook besproken worden met de instructeur.
 • - Er wordt online een evalutie fische bijgehouden die altijd geraadpleegd kan worden. (Enkel western club winnetou)
 • - De lessen kunnen enkel online geboekt of geannuleerd worden via onze site.
 • - 10 beurtenkaarten kunnen online aangevraagd worden via email boekhouding@winnetou.be
 • - Na de les help de ruiter met het afzadelen, verzorgen, opruimen en wegbrengen van het paard/pony. (+/- 30 minuten werk.)


Vlp verzekering

 • - Iedere ruiter dient verplicht verzekerd zijn bij de vlp. Tussen 15 december en 15 januari dient deze verzekering vernieuwd te worden. Verzekering loopt per jaar. Rond 15 december krijgt iedere ruiter een mail hier over.
 • - Deze dient telkens betaalt te worden voor 15 januarie op de rekening van de club na ontvangst van de factuur. Niet betaalt is niet rijden.
 • - Mensen die helpen met onze paarden te verzorgen dienen ook verzekerd te zijn.
 • - Als club hebben wij recht om lidgeld te vragen iedere ruiter of helper is dan ook verplicht deze te betalen.
 • - Ruiters die verzekerd zijn bij een andere club dienen hier van een bewijs af te leveren. Lidgeld dient men wel te betalen ook als is men al ergens anders lid. Lidgeld wordt betaald voor een jaar na een jaar moet dit vernieuwd worden.


Tarieven

Onze tarieven kunnen steeds geraadpleegd worden via onze site en kunnen steeds aangepast worden.


Evenmenten:

 • - Helpers op evenementen dienen de afspraken na te komen.
 • - Bij laattijdig annuleren (niet kunnen helpen) zal een administratieve boete van 10 euro aangerekend worden.
 • - Annulaties van helpers dienen 24 u op voorhand bekend gemaakt worden via mail naar bestuur@winnetou.be
 • - Bij ziekte vanaf de derde maal per jaar wordt een ziektebriefje gevraagd.
 • - Helpers aan evenementen dienen verplicht een zichtaar kenmerk van de club aan te hebben.
 • - Tijdens evenemeten mag er niet gerookt worden enkel tijdens de voorziene pauzes.
 • - Iedere helper dient zich als een voorbeeld voor de club te gedragen volgens de regels van de club.
 • - Er wordt aan omstaanders geen uitleg over de club gedaan dit is enkel weggelegd voor het bestuur.
 • - Helpers aan evenmenten dienen op tijd te komen zoals afgesproken tijdens de vergaderingen.
 • - Begeleiders moeten +15 jaar zijn en de nodige ervaring hebben.
 • - Begeleiders pony’s dragen een fluojas bij duisternis.


Wandelingen
  -ruiters die niveau wandel ruiter hebben kunnen met ons mee op wandeling lesgever beslist daar over.
 • - wij vertrekken in groep en komen aan in groep.
 • - De leider van de groep (wordt op voorhand medegedeeld) rijdt vooraan de rest van de ruiters sluiten aan.
 • - De kopruiter heeft de tekenen om te stappen, draven, galopperen en stoppen.
 • - De rustpauzes worden in groep beslist en inbelang van de paarden.
 • - Ruiters die zich afzonderen van de groep zal geen rekening mee gehouden worden en rijden verder op eigen risico.
 • - Als groep volg je de voorziene paden en ruiterroutes en hebben we respect voor bezaaide akkers andersmans eigendommen en andere weg gebruikers.
 • - Voor een wandeling dient met op tijd te zijn om de paarden te helpen klaarmaken en na de wandeling help met ook de paarden verzorgen.
 • - Iedere ruiter is verplicht ci verzekerd te zijn en draagt een ruiterhelm.
 • - Er wordt rekening gehouden met de minst gevorderde ruiter op wandeling tempo en snelheid worden daaraan aangepast.
 • - Bij problemen onderweg blessure, verliezen van ijzers blijft het paard en een extra paard ter plaatse. De rest van de groep rijdt door in onderling overleg.
 • - Wandelingen kunnen gereserveerd worden via onze site na behalen van niveau wandelruiter. -wandelingen dienen 24 uur op voorhand geanuleerd te worden via ons boekingsysteem.
 • - Laat tijdig annulatie/niet annuleren zullen aangerekend worden aan de prijs van de voorzien wandeling.
 • - Bij ziekte kan er 2 maal geanuleerd worden de derde keer wordt een doktersbriefje gevraagd anders wordt de wandeling aangerekend per jaar.

Ruiterweekends
 • - Als groep gaan we samen op weekend daarbij wordt verwacht dat de groep samen werkt om alle taken op weekend samen af te werken.
 • - De groep gedraagt zich zoals beschreven bij wandelingen.
 • - Weekends kunnen gereserveerd na het bahalen van niveau weekend ruiter worden via onze site en dienen ook onmiddellijk volledig betaalt te worden.
 • - Bijlatijdig annuleren van een weekend zal alleen een ziekte briefje geldig zijn om het betaalde bedrag terug te vorderen.
 • - Alle afspraken die staan onder wandelingen zijn ook geldig op weekend.
 • - Op weekend hebben wij respect voot elkaar en voor andermans persoonlijke bezittingen.

Beslissingen bestuur:
  Het bestuur (voor western club winnetou en Annelies callens (voor stal allegro)) kunnen tijdelijke afspraken toevoegen in het huishoudelijk reglement of wijzigen. Er kunnen ten aller tijde afwijkingen aangevraagd worden. Dit kan men doen door een mail te sturen naar bestuur@winnetou.be met de afwijking en de motivatie. Na overleg zal de betrokken persoon op de hoogte gebracht worden van beslissingen.De wijzigingen worden medegedeeld via ons privé pagina op facebook.

Verzorgster:
  Vanaf 15 jaar kan je verzorgster worden dit betekend dat je help met de dagelijkse verzorging van paarden en pony’s en alles daarrond. Rijden hoort hier niet bij dit is voor de lessen. Wandelen, vrijheidsdressuur grondwerk kan wel na afspraak. Hulp op feestjes en evenementen hoor ook tot deze groep. Wil je graag verzorgster worden kan je jouw kandidaat stellen via info@winnetou.be

Vaste helpers:
  Vaste helpers zijn personen die meerderjarig zijn al enkele tijd verzorgster zijn. Als vaste helper ben je verplicht om in de winterperiode 1 maal per maand te helpen op zondag met de boxen. Op regelmatige basis vergaderingen bij te wonen. De algemenen vergadering bij te wonen. Te helpen op evenementen en feestje. Vaste helper kan je worden door je kandidatuur door te mailen naar bestuur@winnetou.be. Bestuur beslist dan over je aanstelling.

Vrijwilligers vergoeding:
  Zie vrijwilligers contract Algemene vergadering en bestuur vergadering: Zie akte vzw
Pony en boerderij kampen:
  Pony en boerderij kampen dienen na reservatie binnen de 10 dagen volledig betaalt te zijn men ontvangt hier voor een factuur.Bij niet tijdig betalen komt de plaats terug vrij.Het pony en boerderij kamp kan kosteloos geannuleerd worden tot 10 dagen voor aanvang kamp.
  Annuleren tussen de 10 en 5 de dag voor aanvang van kamp wordt er 20% van betaalde bedrag afgehouden.Annuleren 5 dagen voor aanvang kamp wordt er 60% van betaalde bedrag afgehouden. Niet annuleren wordt bedrag niet terugbetaalt. Annuleren door middel van een ziektebriefje wordt kamp 100% terug betaalt.Tijdens kamp afwezig kan het geld van die dag enkel teruggevorderd worden met een ziekte briefje. Als kamp moet door ons geannuleerd worden om welke reden dan ook wordt het bedrag voor 100 procent terugbetaalt.

Bereikbaarheid:
  Wij zijn te allen tijde bereikbaar per mail Wij zijn ook bereikbaar via sociale media western club winnetou of stal allegro. We zijn ook bereikbaar via sms of watts app: 0483/08 29 24 voor dringende vragen kan met ook bellen graag voicemail inspreken dan word je terug opgebeld. Wij doen ons best om zo spoedig mogelijk te antwoorden op jullie berichten de verzorging van onze paarden en pony en de lessen hebben voorrang. De meeste van onze helpers gaan ook nog gaan werken. Krijgt u geen gehoor spreek een voicemail in, stuur een bericht, stuur ons nog maal een mail.

Opmerkingen:
  Heb je opmerkingen, vragen, klachten, ideeën laat het ons zeker weten wil je toe treden tot ons team. Bij western club winnetou en stal allegro zijn veel mogelijkheden. Willen het voor iedereen aangenaam maken. De boodschap communiceren met ons dan weten wij ook jullie gedachten. We kunnen er maar uit leren.

- Western club winnetou Vzw (western) (btw plichtig)
  Vanaf nu is western club winnetou een vzw. Dat wil zeggen dat wij met een bestuur werken. Alle communicatie van problemen, vragen, suggesties kunnen of wel door een bestuurslid aan te spreken of een mail te sturen naar bestuur@winnetou.be Onze website bevat heel wat intressante mogelijkheden om het iedereen wat aangenamer en duidelijker te maken neem zeker een kijkje.www.winnetou.be

Stal allegro (dressuur) (btw-vrijstelling)
  Stal allegro is een stal waar men dressuur kan leren rijden op een aangename manier. Annelies is de baas van Stal allegro Zijn er vragen, problemen opmerkingen email: stalallegro@gmail.com Dit reglement is voor iedereen geldig die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met western club winnetou of stal allegro.

Ons bestuur:
 • Callens annelies: Voorzitter
 • Bruneel Frederik: Ondervoorzitter
 • Pieters Shelly: Secretaris
 • Callens Dries: penningmeester/commissaris

Ledenplus +
 • Gobert Lien
 • Verholle Nayana
 • Descheenmaecker Valerie
 • Buyck Lieselot